Iingcebiso ezi-5 zokubuyela esikolweni kunyaka wokufunda osempilweni

Inyathelo 1: Xelela isikolo malunga nemigqaliselo yomntwana wakho. Xa iyeza likumxube, ukubuyela kwisikolo kwangaphambili kuyanzima. Yenza kube lula, ngezi ngcebiso.

Kutheni ukuya emsebenzini ugula kungumbono ombi

Ngaba kulungile ukuya emsebenzini ukuba unengqele? Kuthekani ngomkhuhlane? Okanye umkhuhlane? Nazi iingozi ezi-4 zokuya emsebenzini ugula endaweni yokuhlala ekhaya.

Ukuthatha amayeza kukuzinyamekela

Ukuzinyanga kunokungakhuselekanga kwabo bafunyaniswe benesifo sengqondo. Nasi isizathu sokuba ukubambelela kunyango kufanele ukuba kube yinxalenye yesiqhelo sakho sokuzinakekela.